Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie

Dec 9, 2018

Med anledning av kalla faktas program om barn som inte kommer till skolan behövde vi diskutera ämnet. Vi pratar om reaktioner efter programmet och vems felet är att så många elever inte kommer till skolan...