Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie

Mar 31, 2019

Henrik och Klara är i det här avsnittet vikarier. De älskar båda datorer så självklart pratar de om digitaliseringen i skolan. Objektivt från alla vinklar? Lyssna och hör!


Mar 10, 2019

I det här avsnittet tar vi upp ämnen betyg. En del elever sporras av jakten på ett A medan andra får ångest och blir stressade. Vad händer med en elev vars förälder mer eller mindre kräver ett toppbetyg? Kan man beställa det?