Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Sep 24, 2017

Sopa banan åt sina barn - visst gör vi det ibland. Utan att ens tänka på det. Som förälder är det lätt att curla sina barn. I all välmening men vad blir konsekvenserna? Hur påverkas barnen i deras skolgång av curlande föräldrar?