Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Mar 11, 2018

Att vara en tydlig ledare är så viktigt för att det överhuvudtaget ska gå att bedriva undervisning. Förvånansvärt lite fick vi själva med oss från Lärarhögskolan kring ämnet ledarskap trots att det är en så stor del av vårt yrke. Vi pratar om vad vi har, genom erfarenhet, lärt oss är framgångsrikt och inte. Sedan kan vi ju också vara ärliga och säga att även om vi vet vad vi BÖR göra blir det inte alltid så...