Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Dec 3, 2017

I skolan behöver vi ofta ha en rad olika tuffa samtal - alltifrån att meddela en förälder att barnet gjort något dumt till att meddela att skolan har gjort en soc- anmälan. Vi pratar om de samtal vi inte vill ha, vare sig som lärare, där du själv är den som ska leverera det jobbiga, eller som förälder där du behöver ta emot tuff information. Hur tar man som lärare upp med föräldrar att skolan tycker att man ska utreda deras barn för någon diagnos. Det, och som vanligt mycket mer, pratar vi om i veckans avsnitt!