Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Mar 10, 2019

I det här avsnittet tar vi upp ämnen betyg. En del elever sporras av jakten på ett A medan andra får ångest och blir stressade. Vad händer med en elev vars förälder mer eller mindre kräver ett toppbetyg? Kan man beställa det?