Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


May 1, 2019

Nu är vi där igen och pratar om föräldrar som engagerar sig i skolan. Pågått och ont. Mest gott såklart men ibland blir det ju faktiskt lite för mycket. Och det här med att agera i affekt, det är ju inte bra...