Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


May 27, 2019

I det här avsnittet har vi Supermamsen som gäst. Hon berättar öppet om livet med tre barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hur har skolan bemött dem? Vilken hjälp ska man få och vilken hjälp får man verkligen?