Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Mar 31, 2019

Henrik och Klara är i det här avsnittet vikarier. De älskar båda datorer så självklart pratar de om digitaliseringen i skolan. Objektivt från alla vinklar? Lyssna och hör!