Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Jan 28, 2018

Barn blir alltmer stillasittande, trots att vi vet att rörelse främjar lärandet och välmåendet. Ronnie Iveslätt gästar oss i veckans podd och berättar om Hjärna rörelse. Det startade som ett projekt men kom senare att bli ett arbetssätt på Bäckhagensskola. In och lyssna!