Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Feb 11, 2018

Sociala medier upptar våra barns och elevers tid mer och mer. Det går inte att blunda för och det går inte heller att förbjuda användandet. Det här är en ny typ av vardag som har växt fram där uppskattning i form av likes är en viktig del för mångas välbefinnande. Vi vuxna, i skola och hemmet, behöver hjälp med hur vi kan förhålla oss till det här och vad vi kan göra för att få insyn i våra barns liv på nätet. Vi har bjudit in försteläraren i IKT, Henrik, för att hjälpa oss. Henrik föreläser bland annat för föräldrar om sociala medier och har stor erfarenhet inom området. Det vi frågar oss är, finns det något gott som kommer ur det här? Eller var det bättre förr? In och lyssna och tyck gärna till!