Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Oct 8, 2017

Läxor, läxor, läxor! Alla har vi olika relation till ämnet. Varför har vi läxor? För vems skull? Har man egentligen den där gemytliga och harmoniska stunden som förälder med sitt barn under läxstunden eller är det blod, svett och tårar? Vi kastar lite sten i glashus och menar att det kanske inte är helt bra med läxor trots att vi själva ger ut dem. Länge leve självinsikten! Gör om, gör rätt.