Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Nov 5, 2017

Av någon anledning återkommer vi ofta till våra egna familjeliv i det här avsnittet :) Att lösa konflikter är verkligen en lärares vardag. Flera gånger om. Och att bli osams är ju inte konstigt men hur löser vi konflikten? Ska man säga förlåt?