Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Dec 11, 2017

Vi talar om ett ämne som är väldigt svårt för oss. Hur lär vi barn i tidig ålder att respektera varandra? Vi pratar om vikten av att ta sexuella kränkingar på fullaste allvar på en gång och se till att konsekvenserna av ett sådant beteende blir tydligt kännbara.