Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Mar 25, 2018

Solen skiner och våren är förhoppningsvis här för att stanna, men inte riktigt lika ljust ser det ut för de ca 60 000 barn runtom i landet som dagligen utsätts för kränkande behandlingar. Mobbning förekommer allt för ofta där vi vuxna lyser med vår frånvaro. Det här är del 1 av 2 där vi fokuserar på barnen. I del 2 kommer vi att gästas av Annika Sjölund Alsberg, legitimerad psykoterapeut som berättar hur mobbing kan påverka ett barn långt framåt, även i vuxen ålder...