Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Apr 8, 2018

I del 2 träffar vi Annika Sjölund Alsberg som är legitimerad psykoterapeut och arbetar på Liljeholmens vårdcentral. Annika möter bland annat vuxna som blivit utsatta för mobbing som barn, och pratar om vilka men det kan ge i vuxen ålder.