Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Oct 22, 2017

Avsnitt 9 av skolpodden blir ett mer allvarligt program av förklarliga skäl. Här gästas vi av Staffan Alsberg och pratar om hans arbete på BUP. Där möter han dagligen barn och ungdomar som av olika anledningar mår dåligt. Mycket prat och frågor landar kring diagnoser - medicinering, för- och nackdelar med att få reda på sin diagnos och hur tidigt det går att få en.