Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Sep 29, 2019

I dagens avsnitt befinner vi oss på ett hotellrum i Göteborg. Vi gör varsin spaning, något vi uppmärksammat från skolans värld under den gångna veckan. Vad har du själv gjort för skolspaning?