Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolpodden - med Carro och Sophie


Sep 11, 2017

De där mötena vi går på...

Vi snackar om de här mötena man går på som förälder efter sommaren - föräldramöte och utvecklingssamtal. Vi tar upp en del exempel hämtade från verkligheten och konstaterar att livet är ingen jävla dans på rosor...